Hướng dẫn thanh toán 

Hướng dẫn thanh toán

08:45, Thứ Hai, 16-12-2013

Chuyển khoản ngân hàng :

Các tài khoản giao dịch trên toàn quốc :

- Đoàn Thị Hoa                              Số tài khoản : 0491001693767

                                                       Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cầu Giấy

 

- Trần Hoàng Anh                         Số tài khoản : 046704060004737

                                                       Ngân hàng Quốc tế VIB chi nhánh Trung Yên

 

- Đoàn Thị Hoa                              Số tài khoản : 711AC3854853

                                                       Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Hà Nội

 

- Đoàn Thị Hoa                              Số tài khoản : 1502205149936

                                                       Ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàn Kiếm 

 

[Chú ý] Nội dung chuyển tiền:  Ghi rõ Tên và Số điện thoại